Đối tác

SCHNEIDER ELECTRIC

Tháng 6/2004 và 4/2006,3C Công nghiệp đã ký hợp đồng nhận chuyển giao công nghệ sản xuất tủ điện MV 24kV, 17,5kV NEX MERLIN GERIN với hãng Schneider Electric Industries của Pháp.