3C ENGINEERING CO., LTD

Dự án tiêu biểu

Chúng tôi cung cấp tủ bảng điện đến 24kV và các sản phẩm gia công từ kim loại tấm

Tổ hợp trung tâm Thương mại Star City

Sản phẩm: Tủ phân phối hạ thế - 141 tủ ...
Xem chi tiết

Khách sạn Grand Mercure Hà Nội

Sản phẩm: Tủ hạ thế Sivacon S8 - 10 bộ ...
Xem chi tiết

Dự án Sao Việt

Sản phẩm: Tủ trung thế 7,2kV  ...
Xem chi tiết

Dự án Denso

Sản phẩm: tủ trung thế 24kV - 7 tủ ...
Xem chi tiết