Mitsubishi Electric Group hoạt động trên nguyên tắc của công ty đóng góp vào việc tạo ra một xã hội sôi động và giàu có bằng cách nâng cao công nghệ, dịch vụ và năng lực sáng tạo của nó, như một nhà lãnh đạo trong sản xuất và kinh doanh các thiết bị điện và điện tử sử dụng trong các hệ thống điện năng lượng và công nghiệp Tự động hóa, Thông tin và Hệ thống truyền thông, thiết bị điện tử và gia dụng.

Mitsubishi Electric là một người khổng lồ toàn cầu, hoạt động tại 35 quốc gia, hơn 100.000 nhân viên và doanh thu hợp nhất ròng hơn 32 tỷ USD. (Số liệu theo Báo cáo thường niên năm 2007).