Trong hơn 165 năm, tên Siemens đã được đồng nghĩa với tính quốc tế và sự hiện diện trên toàn thế giới. 

Siemens là một công ty công nghệ hoạt động trên toàn cầu với các hoạt động chính trong các lĩnh vực năng lượng, y tế, công nghiệp và cơ sở hạ tầng. Trên cơ sở tiếp tục, chúng tôi có khoảng 362.000 nhân viên tính đến ngày 30 tháng 9 2013 và hoạt động kinh doanh ở hầu hết các nước trên thế giới và báo cáo doanh thu hợp nhất của 75882000000 € trong năm tài chính 2013 Chúng tôi hoạt động vượt quá 290 nhà máy sản xuất và sản xuất lớn trên toàn thế giới . Ngoài ra, chúng tôi có tòa nhà văn phòng, kho tàng, cơ sở nghiên cứu và phát triển, văn phòng bán hàng tại hầu hết các nước trên thế giới.

Tháng 12/2000, 3C Công nghiệp nhận chuyển giao công nghệ sản xuất tủ điện LV SIVACON 8PT với hãng Siemens AG của Đức và trở thành đối tác công nghệ đầu tiên của hãng này tại Việt Nam

Sản phẩm: LV Licensed Product