GE đang xây dựng thế giới bằng cách cung cấp vốn, chuyên môn và cơ sở hạ tầng cho một nền kinh tế toàn cầu. GE Capital đã cung cấp hàng tỷ USD tài trợ để các doanh nghiệp có thể xây dựng và phát triển hoạt động của mình và người tiêu dùng có thể xây dựng tương lai tài chính của họ. Chúng tôi xây dựng các thiết bị, ánh sáng, hệ thống điện và các sản phẩm khác giúp hàng triệu gia đình, văn phòng, nhà máy và các cơ sở bán lẻ trên toàn thế giới làm việc tốt hơn.

GE {NYSE: GE} hoạt động trên những điều quan trọng. Những người tốt nhất và các công nghệ tốt nhất tham gia vào những thách thức khó khăn nhất. Việc tìm kiếm các giải pháp về năng lượng, sức khỏe và gia đình, giao thông vận tải và tài chính. Xây dựng, cung cấp năng lượng, di chuyển và bảo dưỡng trên thế giới. Không chỉ là tưởng tượng. Làm. GE hoạt động.