LS Cable & System, một nhà cung cấp giải pháp tổng thể của quyền lực và viễn thông ngành công nghiệp điện!

Trong cơ thể con người, các dây thần kinh và mạch máu giãn càng nhiều càng 100,000km các cơ quan và các mô kết nối. 
Họ cung cấp oxy và chất dinh dưỡng quan trọng cần thiết để đảm bảo hoạt động đúng đắn của mỗi cơ quan. 
Và do đó, nó là với các loại cáp như họ cung cấp năng lượng quan trọng và thông tin mà xã hội phụ thuộc vào cho cuộc sống hàng ngày.

Được thành lập vào năm 1962, LS Cable & Hệ thống đã được đóng góp vào sức mạnh và truyền thông thực hiện mạng không chỉ ở Hàn Quốc mà còn trên toàn thế giới và đảm bảo một nền tảng cho phát triển công nghiệp bằng cách cung cấp một loạt các loại cáp đặc sản công nghiệp.

Là một đối tác lý tưởng tiến với khách hàng của mình, LS Cable & Hệ thống đang chuẩn bị cho một giai đoạn phát triển mới bằng việc xây dựng năng lực của mình để đổi mới mô hình kinh doanh, phát triển sản phẩm thân thiện môi trường và củng cố quan hệ đối tác với các bên liên quan.