TRUMPF được phân biệt sáng kiến ​​cải tiến kỹ thuật trong tất cả các lĩnh vực hoạt động và truyền thống của nó là tốt. Lịch sử của TRUMPF cho thấy, từ khi thành lập vào năm 1923, những ý tưởng mới, liên tục và nhất quán quốc tế đã là điểm nổi bật của sự phát triển của công ty.

Đa dạng hóa đóng một vai trò quan trọng. TRUMPF đã không ngừng mở rộng lĩnh vực sản phẩm của mình không chỉ thông qua mua lại trong uốn, điện tử và công nghệ y tế, mà còn thông qua sự phát triển riêng của mình, chẳng hạn như laser.

TRUMPF đóng một vai trò quyết định trong việc áp dụng công nghiệp rộng lớn của laser - trong hầu hết các lĩnh vực trực tiếp hoặc gián tiếp. Từ việc sử dụng đầu tiên cho hàn lò xo đồng hồ để các xu hướng mới nhất trong xử lý vi mô và vĩ mô - sự thành công của laser một phần là do sự thành công của TRUMPF.