Công trình Thủy điện Huội Quảng

Công trình Thủy điện Huội Quảng
Ngày tạo: 20-01-2015 Số lần xem: 2667
Sản phẩm: Tủ Nex17.5: 6 tủ
                 Tủ giám sát và điều khiển: 1 tủ
                 Tủ bảo vệ : 1 tủ

 
Thời gian thực hiện: tháng 7 /2014
 
Tags: