Nhà máy - Cung cấp tủ điện Trung thế 7.2KV; 25KA/3s TYPE METAL CLAD

Nhà máy - Cung cấp tủ điện Trung thế 7.2KV; 25KA/3s TYPE METAL CLAD
Ngày tạo: 20-01-2015 Số lần xem: 3422
Sản phẩm: Tủ trung thế 17,5kV: 04 tủ
 
Thời gian thực hiện: tháng 9/2014
 
Tags: