KCN Thăng Long II - giai đoạn 2

KCN Thăng Long II - giai đoạn 2
Ngày tạo: 20-01-2015 Số lần xem: 2434
Sản phẩm:  Cung cấp 11 tủ điên hạ thế và linh kiện phụ tùng kèm theo tủ
 
Thời gian hoàn thành: tháng 12/2014
 
Tags: