Nhà máy Intel

Nhà máy Intel
Ngày tạo: 21-01-2015 Số lần xem: 2329

Sản phẩm: 03 Tủ máy cắt chân không 24kV 630A + thanh cái và phụ kiện 
 

Thời gian hoàn thành: tháng 12, 2014
 

Tags: