Nhà máy thép Dung Quất

Nhà máy thép Dung Quất Nhà máy thép Dung Quất
Ngày tạo: 02-05-2018 Số lần xem: 1791

Sản phẩm: Tủ điện hạ thế (Sivacon S8): 48 tủ - Tủ DB: 35 tủ

Ngày hoàn thành: tháng 4 năm 2018

Tags: